arpm_logo

Autorité de Régulation des Marchés Publics


ARMP

      "MALAGASY MIFALY, MALAGASY MIFANAMPY".

       A@ IZAO FAHATONGAVAN NY FANKALAZANA NY FAHA 63 NY FAHALEOVANTENA MALAGASY IZAO DIA FALY IZAHAY ATO @ FIKAMBANAN NY MPIASA ETO AMIN NY ARMP "FIMPIARMP"ARY MAHATSIARO KO FA MISY NAMANA, MPIARAMONINA MALAGASY TOA ANAY MILA IZANY FANAMPIANA IZANY, KA NANATANTERAKA IZANY IZAHAY TENY @ ECAR ANKADIVATO IZAY TARIHIN NYVFIKAMBANANA MPIKARAKARA AZY IREO ATAO HOE: CONFERENCE DE ST VINCENT DE PAUL. ISAORANA HATRANY ISIKA MPIARAMIASA REHETRA @ FAHAVITRIHANA TAMIN IZANY FANAMPIANA IZANY! MANKASITRAKA TOMPOKO!


Copyright©2022 Équipe de la DSI ARMP.